O nama

JKP Jablanica d.d. u je preduzeće koje je osnovano 1989 godine. Adresa preduzeća je Omladinsko šetalište bb, Jablanica. Osnovna djelatnost preduzeća je pružanje usluga vodosnadbjevanja kao i sakupljanje i deponovanje smeća. Vlasnička struktura preduzeća je 51% Općina Jablanica, 49% mali dioničari. JKP “Jablanica” d.d. – u stečaju Jablanica vrlo kvalitetno, uspješno i kontinuirano pruža svim svojim korisnicima na području općine Jablanica sve vrste komunalnih usluga pojedinačne i zajedničke komunalne potrošnje, redovno obavlja sve potrebne poslove na održavanju objekata zajedničke komunalne potrošnje iz Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, koji su bitan faktor u unapređenju i zaštiti zdravlja stanovništva i nezaobilazan uslov za život i rad u urbanoj sredini. Zbrinjavanje komunalnog otpada koje se sastoji od sakupljanja, odvoza i deponovanja na deponiju „Bukovo“ se odvija redovno tokom cijele godine, bez obzira na vremenske prilike. Broj stanovnika koji su pokriveni odvozom otpada na području Općine Jablanica je cca. 7.600. Zbog specifičnog položaja pojedinih sela u okolini Jablanice nismo u mogućnosti vršiti odvoz otpada sa teritorije cijele Općine. Taj problem djelomično rješavamo sa Općinom Jablanica postavljanjem velikih kontejnera kapaciteta 5 m³ te ih redovno praznimo. Trenutno na području koje pokrivamo odvozom smeća imamo raspoređenih 375 malih kontejnera kapaciteta 1.1 m³ i 41 velikii kontejner kapaciteta 5 m³. Od 2011 godine preduzeće ima i Reciklažno dvorište koje se nalazi na našoj lokaciji na adresi Stara kasarna bb. Reciklažno dvorište je kompletno natkriveno te ima kompletnu liniju za baliranje najlona i papira kojeg redovno prikupljamo i prodajemo na tržištu. 

Od Maja 2015 godine preduzeće je u stečaju.Sve obaveze koje su proizašle iz stečaja plaćaju se redovno po Stečajnom planu.

Zadnje obavijesti

Dezinfekcija haustora

Obavještavaju se građani Jablanice da je JKP Jablanica d.d. u stečaju angažovala secijaliziranu firmu koja je izvršila dezinfekciju svih haustora i zajedničkih prostorija u zgradama gdje je JKP”Jablanica”dd  u stečaju …