Obavijesti

OBAVJEŠTENJE

Molimo cijenjene kupce da zbog novonastale situacije prilikom plaćanja komunalnih usluga u prostorije preduzeća ulaze jedan po jedan ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje. Takođe obavještavamo da se rad strankama …

Obavještenje o ispravnosti vode

Obavještavamo sve korisnike gradskog vodovoda Jablanica, da je nalazom vode utvrđeno da je voda sa fizičko – hemijskog i bakteriološkog stanovišta ispravna i da se može nesmetano korisiti za sve …

Obaviještenje

Obavještavaju se korisnici gradskog vodovoda da će se u četvrtak 05.03.2020. godine izvoditi radovi na vodovodu u području Donje Jablanice tako da će od 0800 sati ujutro bez napajanja vodom …

Obavještenje

JKP „Jablanica“ d.d. – u stečaju obavještava korisnike usluga odvoza kućnog otpada da su dužni kućni otpad pažljivo odlagati u kontejnere tako da se ono ne rasipa na okolni prostor, …