Obavijesti

Dezinfekcija haustora

Obavještavaju se građani Jablanice da je JKP Jablanica d.d. u stečaju angažovala secijaliziranu firmu koja je izvršila dezinfekciju svih haustora i zajedničkih prostorija u zgradama gdje je JKP”Jablanica”dd  u stečaju …

OBAVJEŠTENJE

Molimo cijenjene kupce da zbog novonastale situacije prilikom plaćanja komunalnih usluga u prostorije preduzeća ulaze jedan po jedan ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje. Takođe obavještavamo da se rad strankama …

Obavještenje o ispravnosti vode

Obavještavamo sve korisnike gradskog vodovoda Jablanica, da je nalazom vode utvrđeno da je voda sa fizičko – hemijskog i bakteriološkog stanovišta ispravna i da se može nesmetano korisiti za sve …