JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Oglašava se potreba za zapošljavanjem radnika na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u
trajanju od 3 (tri) mjeseca za sljedeća radna mjesta:
1. Poslovi sakupljanja i utovara komunalnog otpada, otpada za reciklažu, čišćenje
komunalnih vozila i održavanje zelenih površina……………………………..1 izvršilac

2. Poslovi putara i održavanje zelenih površina…………………………………………1 izvršilac

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Obavještenje o raspisivanju javnog oglasa je objavljeno u dnevnom listu “Oslobođenje” i “Dnevni
list” dana 25.05.2022. godine.
Tekst javnog oglasa je objavljen na oglasnoj tabli i web stranici poslodavca
www.komunalnojablanica.com, a bit će dostavljen i Službi za zapošljavanje HNK, poslovnica
Jablanica radi isticanja na oglasnoj tabli.

Kompletan tekst oglasa:

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Obrazac za kandidate:

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas