Obavještenje o promjeni transakcionog računa

Predmet:   O b a v j e š t enj e

Obavještavamo vas da je došlo do promjene našeg transakcijskog računa te Vas molimo da ubuduće sve transakcije prema JKP“Jablanica“dd u stečaju i JKP „Jablanica“dd u stečaju – UPRAVITELJ vršite na sljedeće brojeve računa otvorenih kod ASA BANKA DD Sarajevo i to:

 

  • JKP“Jablanica“dd u stečaju (glavni račun): 134 673 100 680 2219
  • JKP“Jablanica“dd u stečaju (UPRAVITELJ): 134 673 100 680 2413