Dezinfekcija haustora

Obavještavaju se građani Jablanice da je JKP Jablanica d.d. u stečaju angažovala secijaliziranu firmu koja je izvršila dezinfekciju svih haustora i zajedničkih prostorija u zgradama gdje je JKP”Jablanica”dd  u stečaju upravitelj. Takođe, prema naredbi Kriznog štaba od subote 21.03.2020 godine vrši se svakodnevna dezinfekcija bankomata.