OBAVJEŠTENJE

Molimo cijenjene kupce da zbog novonastale situacije prilikom plaćanja komunalnih usluga u prostorije preduzeća ulaze jedan po jedan ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje.

Takođe obavještavamo da se rad strankama po pitanju svih drugih zahtjeva (reklamacije, pritužbe, podnošenja zahjeva i sl..) obustavlja do daljnjeg a stranke sve kontakte sa zaposlenim u JKP“Jablanica“dd u stečaju  mogu ostvariti na službeni telefon preduzeća broj: 036/752-378.

Radno vrijeme JKP“Jablanica“dd u stečaju do daljnjeg se određuje u vremenu od 630 do 1200 sati.

O svim drugim promjenama u radu preduzeća javnost će biti blagovremeno obavještena.

Hvala na razumijevanju.