Obavještenje o ispravnosti vode

Obavještavamo sve korisnike gradskog vodovoda Jablanica, da je nalazom vode utvrđeno da je voda sa fizičko – hemijskog i bakteriološkog stanovišta ispravna i da se može nesmetano korisiti za sve potrebe.